Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz’

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania progów rabatowych w sklepie internetowym  Altavola-design.pl

Promocja „Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz’’ dotyczy  zamówień produktów marki Altavola Design, z wyłączeniem produktów ,,outletowych’’ oraz produktów innych marek. Żeby skorzystać z promocji wystarczy przekroczyć pierwszą kwotę progową promocji, a odpowiedni rabat zostanie naliczony w sklepie altavola-design.pl automatycznie niezależnie od wybranej formy płatności.


1. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do naliczenia Klientowi odpowiedniego rabatu, w ramach organizowanej akcji promocyjnej lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Próg rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym Altavola Design.
3. Próg rabatowy jest aktywny od momentu osiągnięcia kwoty zakupu produktów marki Altavola Design w wysokości 250 zł.

2. Zasady korzystania z promocji Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz’’

1. Skorzystanie z promocji jest automatyczne. Progi rabatowe są naliczane od wartości poszczególnego produktu, tzn. zakup trzech tych samych towarów sumuje się i naliczany jest od tego rabat, przy wyborze kolejnego innego produktu rabat jest naliczany osobno dla wartości łącznej kupowanego poszczególnego towaru.
2. Aby wziąć udział w promocji wystarczy dodać towar do koszyka, w którym automatycznie będą się naliczały rabaty dla wartości pojedynczego produktu.
3. Osiągniecie odpowiedniego progu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową określoną w tabeli poniżej. [Tab.1]
4. Udział w promocji mogą wziąć osoby, które posiadają zarejestrowane konto w sklepie altavola-design.pl lub podczas rejestracji użytkownika przy składania pierwszego zamówienia.
5. Zamówienia składane przez „zamów bez rejestracji” również objęte są promocją ,,im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz”.
6. Promocje nie łączą się z rabatami oraz nie dotyczą klientów B2B.

3. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem progów rabatowych będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu

4. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: http://altavola-design.pl/Im-wiecej-kupujesz-tym-wiekszy-rabat-zyskujesz-cterms-pol-44.html
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2020 do odwołania.

Zakres wartości produktów

600-1099zł

1100-1599zł

1600-2099zł

2100-2599zł

2600-3099zł

3100-3599zł

3600-4099zł

4100-4599zł

4600-5099zł

5100 - >

Naliczony rabat

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

Tab. 1 Tabela zakresu wartości progów rabatowych

pixel